Regisztráció

Megerősítés: Megerősítő e-mailt fogunk küldeni Önnek. Köszönjük, hogy regisztrál.
Regisztrálok

Közösségi oldalak, melyekkel regisztrálhat áruházunkban

jelenleg Facebook, Google, illetve Kertaruhaz regisztrációval tud áruházunkban vásárolni!
Facebook bejelentkezés Google bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Teendők: amennyiben elfelejtette jelszavát kérem, adja meg e-mail címét melyre elküldjük a további teendőket
Új jelszót kérek

Megerősítő e-mail újraküldése

Amennyiben nem találja azt az e-mailt amelyben meg kell erőstenie regisztrációját, egyszer kérheti az e-mail újraküldését. Kérem, győződjön meg róla, hogy a levél nem került a SPAM (levélszemét) könyvtárba.
Megerősítő e-mail újraküldése
Adatvédelmi nyilatkozat

A KERTÁRUHÁZ Bt. által üzemeltetett internetes áruházban történő értékesítéshez kapcsolódó adatgyűjtés, - felhasználás és - kezelés tekintetében.

Érvényes: 2017. április 2. napjától

Preambulum

Az www.kertaruhaz.hu a KERTÁRUHÁZ Bt. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4900 Fehérgyarmat Benczúr u. 71.; a Budapest Környéki Törvényszéknél cg. 15-06-095378 számon nyilvántartva; az adatkezelési tevékenységet a KERTÁRUHÁZ Bt. 68. §(2) bekezdésében foglaltak értelmében a nyilvántartásba vételi kérelem illetékes Hatóság általi elbírálásáig adatvédelmi nyilvántartási szám nélkül folytatjuk) szolgáltató, adatkezelő önálló szolgáltatása. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy az általa üzemeltetett internetes áruház szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban és a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatvédelmi tájékoztatónk folyamatosan elérhető a www.kertaruhaz.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen. Fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására azzal. A változások érvényességét az Adatvédelmi nyilatkozatban dátumszerűen jelezzük.

Amennyiben jelen nyilatkozatunkkal kapcsolatban olyan kérdése merülne fel, melyre sem az Általános Szerződéses Feltételeink sem jelen Nyilatkozatunk nem szolgáltat egyértelmű választ, kérjük írja meg nekünk, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére és igyekeznek megválaszolni minden szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdését.

A KERTÁRUHÁZ Bt. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten prioritásnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden tőlünk telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Bár elkötelezettek vagyunk a szolgáltatások minőségének és az adatbiztonság legmagasabb szinten tartásában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért, adatvesztésért felelősséget nem vállalhatunk.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket és azon elvárásokat, amelyeket önmagunkra mint adatkezelőre nézve kötelezőnek ismerünk el. Ezen adatkezelési elveket az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal – különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: KERTÁRUHÁZ Bt.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekr.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)  rendelkezéseivel összhangban állapítottuk meg.

Általános rendelkezések

A szerződéskötéshez és számlázáshoz szükséges adatok kezelése

Tájékoztatjuk, hogy az azonosításhoz szükséges természetes személyazonosító adatainak (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő) és lakcímének kezelése:

 1. szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése,
 2. az abból származó díjak számlázása, valamint
 3. az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából történik.

A szerződésből származó díjak számlázásához a természetes személyazonosító adatokon és lakcímen túl a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok is kezelhetők.

A fent felsoroltakon túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhetjük azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az elektronikus kereskedelem folytatására alkalmazott eszközöket úgy választjuk meg és minden esetben oly módon üzemeltetjük, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a vonatkozó törvényi célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Nem regisztrált vásárlóink esetében a szerződéskötéshez és számlázáshoz szorosan kapcsolódó célokból kezelt adatokat – amennyiben jogszabály kivételt nem tesz lehetővé – haladéktalanul töröljük a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Regisztrált vevőinkre kifejezett hozzájárulásuk meglétére tekintettel eltérő szabályok vonatkoznak.

Egyéb célra kezelt adatok

Azon adatkezelésre, amely nem kapcsolódik közvetlenül a szerződéshez és annak teljesítéséhez csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a vásárló kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az egyéb cél alatt az alábbiakat kell érteni: a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás, stb..

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatközlés ilyen esetben nem kötelező, az kizárólag az érintett vásárló hozzájárulásán alapulhat.

Jelen nyilatkozatunk Adatkezelési tájékoztatás címszó alatti részében az ilyen adatkezelés alábbi kérdéseit tisztázzuk:

 1. az adatkezelés célja és
 2.  jogalapja,
 3. az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személye,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az, hogy a vásárló hozzájárulásával történt adatfelvételt követően az adatkezelő a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti:
 •  törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll;
 1. kik ismerhetik meg az adatokat; továbbá
 2. a vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei is.

A szolgáltatás igénybevételét megelőzően és ezt követően folyamatosan biztosítjuk a lehetőséget, hogy megtiltsa az adatainak a szerződéskötéshez szorosan nem kapcsolódó célra történő kezelését.

Az egyéb célra kezelt adatokat nem kapcsoljuk össze azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik személy számára.

Ezen adatokat töröljük, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Ön így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul elvégezzük. 

Adatkezelési tájékoztatás

Az általunk alkalmazott adatkezelés céljára és módjára vonatkozóan az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

Technikai-informatikai adatok

Szervereink automatikusan rögzítik felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. A naplófájlokban tárolódó adatokat az adatkezelő 5 évig tárolja, ezt követően törli azokat. A regisztráció során megadott adatokat a felhasználó kezdeményezésére haladéktalanul töröljük, legkésőbb a törlési igény bejelentésétől számított 8 munkanapon belül. A törlési igényt a profilom menüpont fiókom törlése opció alatt nyújthat be.

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának, a vásárlás folyamatának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az oldal üzemeltetője előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről.

Regisztrációs adatlap 

Kötelezően kitöltendő adatok/mezők: - név (pl.: Gipsz Jakab)

- e-mail cím - e-mail cím megerősítése

- jelszó

- jelszó megerősítése

Regisztráció után megadható személyes, ill. informatív adatok.

- szállítási cím(ek) (ország, város/település, irányítószám, utca, házszám)

- számlázási cím(ek)

- bankkártya adatok

- telefonszám

- hírlevél feliratkozás

- érdeklődési kör (választható, folyamatosan bővülő lista)

- kérdőív (folyamatosan bővülő/változó kérdések) - Facebook profil címe Kiegészítés: amennyiben a regisztrációt követően adatlapján válaszol kérdéseinkre, megad további személyes adatot, részt vehet későbbi nyereményjátékainkban. Értesülhet hírlevélben aktuális és jövőbeli akcióinkról. Ezen kívül folyamatosan frissülő kérdőívünk kitöltésével kedvezményeket kaphat bizonyos termékeik megvásárlásakor.

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, milyen tartalmú hírlevelet kért, hogy hozzájárult-e ahhoz, hogy direkt marketing céllal keressük meg. (A direkt marketing célú adatkezelést külön pont tárgyalja.) 

A megadott adatok többségének módosítása internetes áruházunk felületén biztosított. Az adatok és a teljes felhasználói fiók esetleges törlését saját fiókjából hajthatja végre. Az adatok és a teljes felhasználói fiók esetleges törlését ügyfélszolgálatunktól is kérheti, mely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk.  Jelszavát bármikor megváltoztathatja. Fontos: A jelszónak kis-nagybetűt ill. legalább egy számot tartalmaznia kell.

A regisztrációs kérdőívekből származó információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk róluk, vagy a fizető szolgáltatások díjfizetését biztosítsuk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább.

Egyedi elérésre alkalmas adatok 

Az egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag az Ön által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat az előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

A  fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtjük, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag az Ön által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Nyilvános kommunikációs lehetőségek

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor az oldal üzemeltetőjének joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Direkt marketing célú megkeresések

Direkt marketing célú megkeresések (így különösen meghatározott rendszerességgel küldött tematikus hírlevelek, sms üzenetek, telemarketing hívások, DM küldemények, stb.) útján értesítjük újdonságainkról, kiemelt ajánlatokról, új szolgáltatásainkról, fejlesztésekről kizárólag abban az esetben, ha a direkt marketing célú megkeresés fogadásához kifejezetten hozzájárult.

Ehhez önként megadott elérhetőségein (különösen: postai cím, telefonszám, e-mail cím) kereshetjük meg: többek között e-mail útján hírlevéllel, lakcímre küldött küldeménnyel, telefonszámára küldött SMS útján és/vagy telefonszámán telemarketing célú hívással (munkanapokon 9-18 óra között).

A megkeresések tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet. Ön  bármikor megtilthatja az egyes típusú, illetve valamennyi direkt marketing célú megkeresés fogadását az internetes áruházunk által közzétett e-mailen, kapcsolatfelvételi ponton keresztül vagy levélcímén, valamint leiratkozhat a tematikus hírlevél szolgáltatásról a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül is.

Rendszerüzenet

Fentieken felül rendszerünk a szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küldhet vásárlásonként, valamint alkalmanként (rendszerüzenet).

Hivatalos megkeresések

Tájékoztatjuk arról, hogy bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság, vagy szabálysértési hatóság tájékoztatás adása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti Társaságunkat mint szolgáltatót, mely megkeresésnek a jogszabályi előírásoknak megfelelően teszünk eleget.

Jogorvoslati lehetőségek

A KERTÁRUHÁZ Bt. rögzíti a vásárlók adatkezeléssel kapcsolatos jogait, amely szerint Ön

 1. tájékoztatást kérhet, amelyre az adatkezelőként legfeljebb 30 napon belül írásban válaszolnunk kell;
 2. kérheti adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását;
 3. a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen;

Jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az internetes áruházunk kiszolgálását végző szerverek az MediaCenter szolgáltatónál (www.mediacenter.hu) kerültek elhelyezésre.

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrizzük az adatok titkosságát, sértetlenségét és szükség esetén történő rendelkezésre állását.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő megteszünk minden tőlünk elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeljük annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessünk, és bizonyítékkal szolgálhassunk minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Reméljük, hogy tájékoztatásunk teljes körű válaszokkal szolgál esetleges kérdéseire. Amennyiben a szolgáltatásunkkal, illetve az adatvédelemmel kapcsolatban további információra van szüksége, kérjük, hogy forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az internetes áruházban megadott elérhetőségeken.